Facht

En personhistorisk forskning och artikel gjord av Lars-Olov Eriksson och som första gången presenterades i sockenmagasinet Haimdagar år 2020 nr. 5-6. Artikeln är publicerad med tillstånd av författaren Eriksson och redaktören för Haimdagar.

(Siffrorna inom parantes i texten är hänvisningar till referenser och källor som återfinns via en länk sist på denna sida).


Om du klickar på symbolen med pilar åt olika håll öppnas sidan i fullformat.

För referenser och källor till utredningen, klicka på denna länk.