Bedman - Nurmik

Släkten Bedman härstammar från svenskområdet på Estlands västkust som heter Noarootsi på estniska och Nuckö på svenska. Tillsammans med Ormsö var det centrum för estlandssvenskarna. 


Byarnas namn på Nuckö är Birkas, Bysholm, Enby, Gutanäs, Kolanäs, Lyckholm, Ose, Pasklep, Skåtanäs och Österby. På Nuckö fanns bland annat Birkas folkhögskola unde rmellankrigstiden.