Facht

Släkten Facht anses allmänt i den genalogiska litteraturen härstamma från Livland. Att detta är fel visar den släktutredning som gjorts av en forskare och som presenteras på dessa sidor. Vad som är riktigt däremot är att en del av dem levde större delen av sina liv på Gotland.