Anna Kristina Strömberg Häggqvist 1858-1930

Anna Kristina Strömberg Häggqvist föddes 17/10 1858 i Grundsunda som oäkta dotter till Anna Catharina Johansdotter Strömberg f. 17/4 1833 i Ström, piga vid Husums sågverk.

Anna Kristinas morföräldrar, Johan Larsson och Catharina Johansdotter bodde i Ström (se nedan karta) och förmodligen har de tagit namnet Strömberg efter orten.

Orten Ström på kartan

Anna Kristina Strömberg Häggqvist

Anna Kristina Strömberg Häggqvists födelsenotis 1858

Husums sågverk

Anna Kristinas födelseort Grundsunda ligger strax norr om Husum.

Husums sågverk var en trävaruindustri i Husum i norra Ångermanland som existerade 1787–1909. Det har varit flera olika ägare av sågverket under årens lopp och bl. a köptes det 1846 av James Dickson & Co  i Göteborg.

När Husums sågverk brann ned 1909 avslutades sågverksepoken på orten och en sulfatfabrik anlades istället. Även idag är verksamheten sulfat och ägs av Metsä Borad.

Sågverket sett från Kvarndammen

På Anna Kristinas födelsenotis finns anteckningen ”pag 297” d v s pagina (sidan) 297.  Den hänvisar till husförhörslängden (HFL) för åren 1845-1857 och där på vänster uppslag, de första posterna, finns skräddaren Nils Jonson Selander, pigan Anna Catharina Johansdotter Strömberg och hennes oäkta dotter Anna Kristina.

Grundsunda HFL 1845-1857

Man ser att de anlänt till församlingen 21/10 1857, både Selander och Anna Catharina från annat ställe inom församlingen.


Den 4/2 1858 flyttar Nils till Njurunda, Svartvik och Anna Catharina flyttar tillsammans med Anna Kristina till Arnäs den 20/11 1858. Nils gifter sig 1859 med en

Brita Kristina (Stina) Burman (född 1834 i Njutånger).

Anna Catharina får sedan barnen Johan Gustaf Edvard och Isak Eric 1860 resp. 1863 och hon gifter sig med en Benjamin Isaksson Falk 1871.

Anna Kristina tycks sedan, enligt HFL, bo med modern och styvfadern Benjamin Falk fram till 1875 då Anna Kristina flyttar till Härnösand och tar tjänst som piga där.

Hon är 17 år och hon kallar sig redan då för Häggquist i efternamn.

Jag har inte lyckats reda ut med säkerhet varifrån detta namn kommer.

En teori är att hon har tagit det efter sin mosters vigselnamn, Sara Christina Johansdotter Häggquist, som gift sig med postiljonen och stadsvaktmästaren Karl Häggquist. Det kan ju vara så att  Anna Kristina bodde med moster efter det att modern träffade Benjamin Falk och hon fick 2 halvbröder. Man vet inte hur hemförhållandena har varit.

I Härnösand är Anna Kristina inskriven i  Domkyrkoförsamlingen och det finns en anteckning att hon kom från (1:292) d v s 1:a boken, sida 292, under 1876 för att sedan flytta till Stockholm 3/11 1877. Siffran 151 innebär en hänvisning till utflyttningslängden där hon faktiskt finns uppskriven.

Men redan i maj 1878 är hon tillbaka i Ångermanland - i Själevad. Det står att hon kommer från Härnösand, så var hon verkligen i Stockholm?

Här nedan ser det ut som hon är piga hos muraren Alfred Dahlgren med hustru, märkligt nog med namnet Anna Kristina Häggqvist.

I Själevad blir hon sedan, nåja hon skriver sig ingen annanstans åtminstone, och i Själevad 1878 föds och dör sonen Torgny Emanuel med fader okänd.

Tvillingarna August Zachareus och Ludvig Emanuel föds 1880 i Ullånger där också August Zachareus dör den 20/11 7 månader gammal. Hennes hemvist är uppenbarligen Örnsköldsvik då.

Sonen Eli Eberhard föds 1882 i september och dör 9/10 1882 i Själevad. Fäder anges ej heller för dessa barn.

Stockholm

Det första jag hittar för Anna Kristina i Stockholm är i Rotemansarkivet där hon flyttar in 1883-12-15 från ort utanför Stockholm, Själevad. Det är svårt att förstå exkat vart hon flyttar in då det anges 2 församlingar, Sofia och Katarina och 2 adresser Erstagatan och Ersta Backe.


Redan 11 januari flyttar hon ut till rote 13.

Nu följer en period med mängder av flyttningar mellan olika rotar i Stockholm, kanske beroende på arbetstillfällen.

Under denna period föds också resterande barn.

 1. Tyra Elvira Juliana f. 1884-08-26 d. 1884-09-19 
 2. Sven Eberhard f. 1885-11-16 d. 1885-12-01
 3. Tyra Juliana f. 1886-11-06 d. 1971-05-25
 4. Sven Harry f. 1887-12-17 d. 1888-01-25
 5. Kuno Gabinus f. 1889-02-19 d. 1889-06-27
 6. Elin Nadesta f. 1890-11-05 d. 1981-08-31
 7. Elvy Isabella f.1891-12-17 d. 1891-12-30
 8. Greta Viola f. 1894-08-21 d. 1894-09-07
 9. Gossebarn f./d. 1895-06-26
 10. Greta Matilda f. 1896-05-28 d. 1985-09-13
 11. Sven Hugolf f. 1897-12-12 d. 1913-11-23
 12. Syster Lisa f. 1899-04-17 d. 1900-02-09

Klicka på länkarna nedan för att komma till anteckningen i Rotemannen

Anna Kristina Strömberg Häggqvist avled den 17/1 1930 i cancer.

Släktskap med mig 

min mormors mor.