Sven Carl Dahlberg 1804-1844

Sven Carl Dahlberg föds i december 1804 i Trosa stadsförsamling som son till skräddaren Carl Dahlberg, från Trosa och Ulrica Sellgren från Mörkö. Fadern hade tidigare varit gift med Anna Greta Bergström som avled i en ålder av 29 år.

Med Anna Greta fick han dottern Catharina Brita (1797-1851).

Bild 1 Carl Dahlberg och Anna Greta Bergström i Trosa HFL 1785-1798

Fadern Carl gifter om sig den 14/6 1800, ett år efter att Anna Greta avlider 14/7 1799. Paret får 3 söner - Johan Henric 1802 , Sven Carl 1804 och Ulrik 1813.

1813 avlider Carl i lungsot och modern Ulrica går samma väg 1815 vilket gör att pojkarna vid 13, 11 och 2 års ålder blir föräldrarlösa. Förmodligen tas de om hand av släktingar men jag har inte hittat vilka, ännu.


År 1827 gifter sig Sven Carl med Catharina Söderberg, från Trosa och de får 5 barn. Johanna Catharina f. 1828, Maria Lovisa f. 1831, Carl Johan f. 1833, ett gossebarn f. och d. 1835 samt dottern Ulrica Charlotta f. 1839. Sven Carl nages som fiskeriborgare i Trosa och försörjer familjen med fiske.

1844 bor familjen på gård no. 67 som ägs av borgmästare Johan Fredrik Müntzing.

Bild 2 Sven Carl Dahlberg med familj 1844

Detta år, 1844, drabbas familjen av olycka. Fadern ger sig ut på sitt fiske i november den 14 tillsammans med 2 andra - Lars Petter Söderholm och Per Petersson. Ingen av dessa återvänder hem.


Texten nedan:

"Desse 3 drunknade personer afseglade från staden på samma båt Torsdagen d. 14 november under stark blåst och kyla och tros hafva drunknat samma dag. Sedan man förgäves väntat på deras återkomst begynte man efterleta dem söndagen d. 17 då likväl ingen underrättelse om dem erhölls. Eftersökningen fortsätter följande dagar och först onsdagen d. 20 påfanns vid södra Askö-udd Lars Peter Söderholms döda kropp uppkastad på stranden.

De andra bägge äro förgäves eftersökta. Efter deras båt sönerslagen i ......?...... stycken påfanns det mesta Wester på Fifongslandet. Seglet med mast påträffades söder på Fifongs-öarna."

Bild 3 Text i dödboken.

Bild 4 1=Fifånglandet; 2=Askö.

Sven Carl blev 39 år och hustrun Anna Catharina är nu änka med 4 barn i åldrarna 16, 13, 11 och 5 år. Hon förblir änka till den dag hon avlider, nyårsafton 1870 på fattighuset i Trosa.

Bouppteckningen efter Sven Carl genomförs den 15 januari 1845 enligt nedan.

Släktskap med mig 

min morfars farfars far.