Min släktforskning i Estland och Sverige


Min fars släkt finns i Estland och av förklarliga skäl har inte kontakten varit tät, speciellt inte mellan 1944 och 1991.


Ej heller på min mors sida har umgänget med släkten varit kontinuerlig trots att denna finns i Sverige runt Eskilstuna.

Sammantaget har detta gjort att många familjer, individer och deras kopplingar har varit okända på båda sidor. Efterforskningen nu har dock gett en hel del namn och relationer både i rakt nedstigande led och som ingiften.

All detaljinformation har jag valt att hantera i ett lokalt släktträdsprogram (Genney) medan här presenteras vissa delar.

AMSTERDAM

FACHT FRÅN HOLLAND

"Facht från Livland", ja så står det på de flesta ställen när man letar efter släkten Facht. Det visar sig dock att de förmodligen kommer från ett helt annat ställe.

NUCKÖ

BEDMAN

Min far Ralf Nurmik, född Bedman, i Haapsalu Estland 1924 var en av tre bröder. Ralf och hans tvillingbror Aksel och den yngre brodern Heinrich.

SÖDERMANLAND

DAHLBERG

Min mor Vanja Viola Dahlberg (1926-2013) född i Katarina församling Stockholm och inflyttad till Göteborg 1928.  Anor finns i Västernorrland, Trosa och på Gotland.

BOHUSLÄN

JANSSON

Håller till i Bohuslän från mitten 1700. Fiskarfamiljer, skeppare och sjömän i Kungshamn, Smögen, Hovenäset, Ellös, Gullholmen och däromkring.

Kopplingar med släkten Stranne.

Källor till forskningen är födelseböcker, dödböcker, vigselböcker, husförhörslängder, släktforskningsföreningar, andra släktforskare m.m. I de fall uppgifterna inte hämtats direkt från Riksarkivet har de verifierats mot Riksarkivets information. I vissa fall har det dock inte gått.

I Estland är det Riksarkivet i Estland (Rahvusarhiiv) via funktionen SAAGA som ger tillgång till motsvarande böcker.