Vi har ytterst få fotografier av våra närmsta estniska släktingar och om en del råder det tveksamheter om vilka det är. Det finns en hel del att hämta i Estlandssvenskarnas Kulturförening (SOV)'s databas över de som kom i den stora flyktingvågen sensommaren/hösten 1944. Det är dock avlägsna och ingifta släktingar.

Vid klick på bilden öppnas denna ofta i ett större format.